Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3199-МИ/НР
София, 20 април 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-5/20.04.2016 г. от Иван Петров Сергисов – упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България“ относно промени в състава на ОИК – Монтана. Предлага се на мястото на освободения с Решение № 3186-МИ/НР от 19 април 2016 г. на ЦИК член на ОИК – Монтана, Славиан Светлинов Николов, да бъде назначен Ивайло Иванов Георгиев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование на Ивайло Иванов Георгиев и пълномощно в полза на Иван Петров Сергисов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Монтана, област Монтана, Ивайло Иванов Георгиев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения