Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3199-МИ/НР
София, 20 април 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-5/20.04.2016 г. от Иван Петров Сергисов – упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България“ относно промени в състава на ОИК – Монтана. Предлага се на мястото на освободения с Решение № 3186-МИ/НР от 19 април 2016 г. на ЦИК член на ОИК – Монтана, Славиан Светлинов Николов, да бъде назначен Ивайло Иванов Георгиев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование на Ивайло Иванов Георгиев и пълномощно в полза на Иван Петров Сергисов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Монтана, област Монтана, Ивайло Иванов Георгиев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения