Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3187-МИ
София, 19 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил

Общинската избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил, с писмо вх. № МИ-15-578/14.04.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила решение № 138 от 25.11.2015 г. на Административен съд – гр. Кюстендил, по адм.д. № 363/2015 г. по описа на АС – гр. Кюстендил, изборът за кмет на кметство в с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил, обявен с решение № 327 от 02.11.2015 г. на ОИК – Дупница, е обявен за недействителен. С решение № 3834 от 04.04.2016 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. № 14705/2015 г. е оставено в сила решение № 138 от 25.11.2015 г. по адм.д. № 363/2015 г. на АС – Кюстендил.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 138 от 25.11.2015 г. на Административен съд – гр. Кюстендил, с което изборът за кмет на кметство в с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил, обявен с решение № 327 от 02.11.2015 г. на ОИК – Дупница, е обявен за недействителен; протокол № 50 от 07.04.2016 г. на ОИК – Дупница; решение № 3834/04.04.2016 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, по адм.д. № 14705/2015 г. и решение № 338 от 07.04.2016 г. на ОИК – Дупница.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения