Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3185-МИ/НР
София, 19 април 2016 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член и председател на ОИК – Ружинци

С вх. № МИ-15-553 от 12.04.2016 г. е постъпило заявление от Благой Гошов Славчев – член на ОИК – Ружинци, за освобождаването му от ОИК поради възникнала несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК.

С вх. № МИ-15-592 от 15.04.2016 г. е постъпило заявление от Петя Иванова Борисова – председател на ОИК – Ружинци, за освобождаването й като председател от ОИК по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ружинци, област Видин, Благой Гошов Славчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Петя Иванова Борисова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения