Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3184-МИ
София, 19 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за общински съветници в община Ружинци, област Видин

Общинската избирателна комисия – Ружинци, област Видин, с писмо вх. № МИ-15-593/15.04.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че резултатът от изборите за общински съветници в община Ружинци на 25 октомври 2015 г. е обявен за недействителен съгласно решение № 3471 от 28.03.2016 г., постановено по касационно административно дело № 150/2016 г. по описа на Върховен административен съд на Република България, с което оставя в сила решение № 104 от 04.12.2015 г., постановено по адм.д. № 486/2015 г. на Административен съд – Видин.

Към уведомлението са приложени: решение № 221-МИ от 06.04.2016 г. на ОИК – Ружинци; решение № 3471 от 28.03.2016 г. на Върховен административен съд на Република България и решение № 104 от 04.12.2015 г. на Административен съд – Видин. Решението на Върховния административен съд е окончателно.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Ружинци, област Видин, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за общински съветници в община Ружинци, област Видин.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за общински съветници в община Ружинци, област Видин.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения