Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3171-МИ
София, 7 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Ауста, община Момчилград, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-512/05.04.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 132 от 22.03.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на Неджиб Гюлюстан Халил – кмет на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали.

Към уведомлението са приложени: решение № 132 от 22.03.2016 г. на ОИК – Момчилград, писмо изх. рег. № ТР-22 от 15.03.2016 г. от Агенция по вписванията до ОИК – Момчилград; заверено копие на удостоверение изх. № 20160315125137/15.03.2016 г., издадено от Агенция по вписванията.

Решението за прекратяване пълномощията на кмета на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали, не е обжалвано и е влязло в сила.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения