Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 317-МИ
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Крумовград, с писмо № МИ-15-184 от 22.06.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 149 от 16.06.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Себахтин Хасан Юсеин като кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 149 от 16.06.2021 г. на ОИК – Крумовград; заверено копие от протокол № 141 от 16.06.2021 г. от заседание на ОИК – Крумовград; препис-извлечение от акт за смърт № 0001 от 14.06.2021 г. на Себахтин Хасан Юсеин; копие на писмо от община Крумовград за броя на населението по постоянен адрес към 25.01.2021 г. на кметство Студен кладенец – 620, поради което кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения