Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 317-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-105 от 10.08.2011 г. от кмета на община Белово, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Белово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Белово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Стефанова Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мирослав Владимиров Василев

 

СЕКРЕТАР:

Павлина Димитрова Варева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Димчова Лачкова

 

 

Йорданка Благоева Узунова

 

 

Ангелина Ангелова Арабаджийска

 

 

Александър Димитров Минов

 

 

Ваня Димитрова Ценова

 

 

Ивана Димитрова Даутова

 

 

Маргарита Вескова Мизова

 

 

Сашо Иванов Вучев

 

 

Румяна Петрова Божурина

 

 

Любка Сотирова Близнакова

 

 

Иван Стоянов Станков

 

 

Стоянка Иванова Радина

 

 

Мария Любенова Грозданова

 

 

Цветелина Атанасова Николова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения