Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3166-МИ
София, 1 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград

Общинската избирателна комисия – Кубрат, област Разград, с писмо вх. № МИ-15-466/ 30.03.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 22.03.2016 г. решение № 5 по адм.д. № 186/2015 г. на Административен съд – Разград, изборът за кмет на кметство в с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград, обявен с решение № 196-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Кубрат, е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 5 от 15.01.2016 г. по адм.д. № 186/2015 г. на Административен съд – Разград, с което изборът за кмет на кметство в с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград, обявен с решение № 196-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Кубрат е обявен за недействителен, и копие от решение № 246-МИ от 01.04.2016 г. на ОИК – Кубрат.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кубрат, област Радомир, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения