Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3160-МИ
София, 1 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Старо село, община Радомир, област Перник

Общинската избирателна комисия – Радомир, област Перник, с писмо вх. № МИ-15-449/28.03.2016 г. и 31.03.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 22.03.2016 г. решение № 3257 по адм.д. № 13831/2015 г. по описа на ВАС, изборът за кмет на кметство в с. Старо село, община Радомир, област Перник, обявен с решение № 374-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Радомир, е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 3257 от 22.03.2016 г. по адм.д. № 13831/2015 г. по описа на ВАС, с което изборът за кмет на кметство в с. Старо село, община Радомир, област Перник, обявен с решение № 374-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Радомир, е обявен за недействителен; заверен препис от протокол № 46 от 24.03.2016 г. на ОИК – Радомир, и заверен препис от решение № 382-МИ от 24.03.2016 г. на ОИК – Радомир.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Радомир, област Перник, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Старо село, община Радомир, област Перник.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Старо село, община Радомир, област Перник.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения