Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3150-МИ
София, 29 март 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-441/24.03.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 174 от 20.03.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали, Хайрула Мустафа Имам.

Към уведомлението са приложени: решение № 175 от 23.03.2016 г. на ОИК – Крумовград; решение № 174 от 20.03.2016 г. на ОИК – Крумовград; препис-извлечение от акт за смърт № 0038 от 14.03.2016 г., съставен от община Крумовград.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения