Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 315 -ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Димово, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-16 от 04.08.2011 г. от кмета на община Димово, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Димово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за ръководство на ОИК в община Димово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Димово, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Пенчева Манджукова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валентина Илиева Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Христинка Живкова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Иванов Гергов

 

 

Петя Иванова Борисова

 

 

Миронка Цветанова Табакова

 

 

Елена Петрова Гергова

 

 

Ирена Георгиева Цанкова

 

 

Мая Иванова Василева

 

 

Ралица Лилкова Недялкова

 

 

Валери Иванов Сираков

 

 

Силвана Найденова Славчева-

Велкова

 

 

Владимира Николова Иванова

 

 

Даниела Ангелова Димитрова

 

 

Димитър Чавдаров Велков

 

 

Борил Венелинов Христов

 

 

Павел Пламенов Петков

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения