Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 314-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-34 от 08.08.2011 г. от кмета на община Балчик, област Добрич, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 28.07.2011 г. и на  01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Балчик.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Балчик.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Балчик, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Иванов Каров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стилиян Николов Касабов

 

СЕКРЕТАР:

Людмила Евстатиева Хадживасилева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цонка Делева Великова

 

 

Енчо Николов Стефанов

 

 

Таня Тодорова Стефанова

 

 

Марина Илиева Ветренска

 

 

Жоро Ганчев Георгиев

 

 

Йордан Станишев Стоименов

 

 

Радостина Енчева Господинова

 

 

Стоянка Митева Коджабашева

 

 

Димитрин Иванов Димитров

 

 

Станислава Атанасова Митева

 

 

Дерия Пекин Адил

 

 

Ервин Халимов Ибрямов

 

 

Нина Пенкова Митева

 

 

Тодорка Желева Янева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения