Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 311-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател от фондация „Институт за модерна политика“

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-6 от 03.05.2014 г. от фондация „Институт за модерна политика", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС, чрез пълномощник Петър Илиянов Кичашки, за заличаване на регистрацията на Камелия Георгиева Георгиева като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

С Решение № 170-ЕП от 15 април 2014 г. ЦИК е регистрирала фондация „Институт за модерна политика" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация. Под № 37 в списъка на упълномощените представители на фондацията като наблюдател е регистрирана Камелия Георгиева Георгиева с ЕГН ....

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Камелия Георгиева Георгиева с ЕГН ... като наблюдател на фондация „Институт за модерна политика", регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

АНУЛИРА удостоверение № 3-37/15.04.2014 г., издадено на Камелия Георгиева Георгиева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения