Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3103-МИ
София, 8 март 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Невестино, община Кърджали, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-339/02.03.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 290 от 25.01.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, Севгюл Хасан Мюмюн. Административен съд – Кърджали с решение № 15 от 15.02.2016 г. потвърждава решение № 290 от 25.01.2016 г. на ОИК – Кърджали. Решението на съда е влязло в сила на 23.02.2016 г.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 15 от 15.02.2016 г. на Административен съд – Кърджали, решение № 290 от 125.01.2016 г. на ОИК – Кърджали, за прекратяване пълномощията на кмета на кметство Невестино, община Кърджали; протокол № 38 от 18.01.2016 г. на ОИК – Кърджали и решение № 298 от 29.02.2016 г. на ОИК – Кърджали.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения