Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3103-МИ
София, 8 март 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Невестино, община Кърджали, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-339/02.03.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 290 от 25.01.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, Севгюл Хасан Мюмюн. Административен съд – Кърджали с решение № 15 от 15.02.2016 г. потвърждава решение № 290 от 25.01.2016 г. на ОИК – Кърджали. Решението на съда е влязло в сила на 23.02.2016 г.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 15 от 15.02.2016 г. на Административен съд – Кърджали, решение № 290 от 125.01.2016 г. на ОИК – Кърджали, за прекратяване пълномощията на кмета на кметство Невестино, община Кърджали; протокол № 38 от 18.01.2016 г. на ОИК – Кърджали и решение № 298 от 29.02.2016 г. на ОИК – Кърджали.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения