Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 310-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Симитли, област Благоевград, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-232 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Симитли.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Симитли.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зоя Герасимова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитринка Йорданова Миленкова

 

СЕКРЕТАР:

Атанаска Лазарова Богоева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Диана Стойчева Табутова

 

 

Николина Видинова Бачева

 

 

Антоанета Кирилова Бачева

 

 

Милен Симеонов Иванов

 

 

Елена Атанасова Кайтазова-Христова

 

 

Веселин Кирилов Костов

 

 

Десислава Николова Костева

 

 

Виолета Христова Кръстева

 

 

Борислава Кирилова Николова

 

 

Таня Борисова Стойнева

 

 

Емил Деянов Въгленов

 

 

Светослав Димитров Благоев

 

 

Ивелина Иванова Ангелова-Минчева

 

 

Стоян Методиев Драганчев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения