Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
София, 20 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е предложение от политическа партия „Движение за права и свободи", вх. № 122 от 18.07.2011 г., за назначаване за секретар на ОИК - Котел, Детелина Димова Адамова. Предложението е придружено с удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДПС", декларация от Детелина Димова Адамова и заверено копие от документ за завършено висше образование на Детелина Адамова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 30, ал. 10, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Котел, област Сливен, Детелина Димова Адамова, ЕГН..., и й издава удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения