Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
София, 20 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е предложение от политическа партия „Движение за права и свободи", вх. № 122 от 18.07.2011 г., за назначаване за секретар на ОИК - Котел, Детелина Димова Адамова. Предложението е придружено с удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДПС", декларация от Детелина Димова Адамова и заверено копие от документ за завършено висше образование на Детелина Адамова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 30, ал. 10, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Котел, област Сливен, Детелина Димова Адамова, ЕГН..., и й издава удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения