Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
София, 20 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е предложение от политическа партия „Движение за права и свободи", вх. № 122 от 18.07.2011 г., за назначаване за секретар на ОИК - Котел, Детелина Димова Адамова. Предложението е придружено с удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДПС", декларация от Детелина Димова Адамова и заверено копие от документ за завършено висше образование на Детелина Адамова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 30, ал. 10, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Котел, област Сливен, Детелина Димова Адамова, ЕГН..., и й издава удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения