Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3097-ЕП/НС
София, 19 април 2024 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Пловдивска област с вх. № ЦИК-ЕПНС-05-36/24 от 15.04.2024 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 13.04.2024 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 3051-ЕП/НС от 9 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Христов Радунчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Пантелеев Мемцов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Матева Генова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Костадинова Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Стоянов Тричков
СЕКРЕТАР: Радина Бойчева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Ангелова Гавазова
  Стелияна Димитрова Немцова-Карамфилова
  Николай Руменов Кючуков
  Мартин Янков Кадиев
  Райна Лалова Дончева
  Атанас Николов Костадинов
  Нина Стоянова Георгиева
  Нурджан Джафер Караджова
  Мурад Ферад Ферад
  Илия Георгиев Иванов
  Добромир Димитров Алексов
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения