Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3093-МИ
София, 25 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови избори за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана, за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана, за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив, за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, за кмет на кметство Маломир, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца, за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен, за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово, за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград, частични избори за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на 13 март 2016 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 и чл. 468 от Изборния кодекс и т. 5.2. на договор № 2/23.02.2016 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 13 март 2016 г. нови избори за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана, за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана, за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив, за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, за кмет на кметство Маломир, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца, за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен, за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово, за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград и частични избори за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на 13 март 2016 г. и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови избори за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана, за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана, за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив, за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, за кмет на кметство Маломир, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца, за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен, за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово, за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград, частични избори за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на първи тур на 13 март 2016 г., както следва:

- за ОИК – Кирково, област Кърджали                  - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Стара Загора, област Стара Загора    - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Хисаря, област Пловдив                      - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Брусарци, област Монтана                  - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гълъбово, област Стара Загора          - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Крумовград, област Кърджали            - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Монтана, област Монтана                    - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Асеновград, област Пловдив               - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Димово, област Видин                          - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гърмен, област Благоевград               - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Тунджа, област Ямбол                         - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Мизия, област Враца                           - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Върбица, област Шумен                      - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Дряново, област Габрово                    - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Петрич, област Благоевград               - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Елин Пелин, Софийска област          - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Аксаково, област Варна                     - 864.00 лв. с ДДС

 

 1. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови или частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК – Кирково, област Кърджали                   - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Стара Загора, област Стара Загора     - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Хисаря, област Пловдив                       - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Брусарци, област Монтана                   - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гълъбово, област Стара Загора           - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Крумовград, област Кърджали             - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Монтана, област Монтана                     - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Асеновград, област Пловдив                - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Димово, област Видин                           - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гърмен, област Благоевград                - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Тунджа, област Ямбол                          - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Мизия, област Враца                            - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Върбица, област Шумен                       - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Дряново, област Габрово                     - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Петрич, област Благоевград                - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Елин Пелин, Софийска област           - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Аксаково, област Варна                      - 294.00 лв. с ДДС

 1. Възнаграждението при произвеждане на нови избори е за сметка на държавния бюджет.
 2. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.
 3. Възнаграждението за ОИК – Гърмен, област Благоевград, за компютърната обработка при произвеждане на нов и частичен избор едновременно е за сметка на държавния бюджет.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1856-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1855-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1854-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения