Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3089-МИ/НР
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-151/17.02.2016 г. от Стоян Йорданов Стоянов – упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“ в община Тунджа, за промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол. Предлага се на мястото на Гергана Салакова (по акт за смърт Саллакова) – член на ОИК, да бъде назначена Невена Митрова Спасова – резервен член.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 0046 от 15.01.2016 г.; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Невена Митрова Спасова; пълномощно в полза на Стоян Йорданов Стоянов.

Централната избирателна комисия констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на Гергана Саллакова – член на ОИК – Тунджа, област Ямбол, поради смърт.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Гергана Димитрова Салакова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Невена Митрова Спасова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения