Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3086-МИ/НР
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпило е уведомително писмо с вх. № МИ-15-245/16.02.2016 г. от Ерол Емин Али – секретар на ОИК – Главиница, с молба да бъде освободен от заеманата длъжност в състава на ОИК – Главиница, поради заемане на длъжност вр.и.д. кмет на община Главиница и поради лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Главиница, област Силистра, Ерол Емин Али, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения