Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3085-МИ
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Каменар, община Лозница, област Разград

Общинската избирателна комисия – Лозница, област Разград, с писмо вх. № МИ-15-195/08.02.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 27.01.2016 г. решение № 76 от 12.10.2015 г. на Разградския административен съд изборът за кмет на кметство в с. Каменар, община Лозница, област Разград, произведен на 25.10.2015 г., е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 76 от 12.10.2015 г. на Разградския административен съд, с което изборът за кмет на кметство в с. Каменар, община Лозница, област Разград, произведен на 25.10.2015 г., е обявен за недействителен; заверен от ОИК препис от протокол № 37 от 04.02.2016 г. на ОИК – Лозница и заверен препис от решение № 95 от 04.02.2016 г. на ОИК – Лозница.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лозница, област Разград, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Каменар, община Лозница, област Разград.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Каменар, община Лозница, област Разград.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1818-НС / 24.03.2023

    относно: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1817-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Десислава Илиева Георгиева – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 100-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което е образувана и назначена секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения