Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3081-МИ
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч

Общинската избирателна комисия – Троян, област Ловеч, с писмо вх. № МИ-15-256/17.02.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 317-МИ от 04.02.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, Ангел Цветанов Минков.

Към уведомлението са приложени: заявление от Ангел Цветанов Минков с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство Калейца; писмо от ОбС – Троян до ОИК – Троян; решение № 316-МИ от 28.01.2016 г. на ОИК – Троян, писмо изх. № АУ04-348/08.02.2016 г. на ГД „ГРАО“ до община Троян; решение № 317-МИ от 04.02.2016 г. на ОИК – Троян; решение № 318-МИ от 12.02.2016 г. на ОИК – Троян. Решението за прекратяване пълномощията на кмета на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, не е обжалвано и е влязло в сила.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Троян, област Ловеч, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения