Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3066-МИ/НР
София, 9 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брегово, област Видин

Постъпило е заявление с вх. № МИ-22-9/08.02.2016 г. от Тихомир Найденов Петров – член на ОИК – Брегово, за освобождаването му, поради здравословни причини като член на ОИК – Брегово.

Към преписката са приложени: заявление от Тихомир Найденов Петров да бъде освободен като член на ОИК – Брегово, поради невъзможност да изпълнява служебните си задължения; амбулаторен лист № 002075 и копие от удостоверение за назначаването му като член на ОИК – Брегово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Брегово, област Видин, Тихомир Найденов Петров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения