Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3065-ЕП/НС
София, 12 април 2024 г.

ОТНОСНО: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс и във връзка с предложение на Министерството на външните работи с вх. № ЦИК-ЕПНС-02-30/1 от 12.04.2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Единният номер на всяка секция за гласуване извън страната се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВВ С ХХХ

където:

АА е числото 32;

ВВВ е номерът на страната, в която ще се гласува съгласно приложение към настоящото решение;

С се изписва нула;

ХХХ е пореден номер на секцията за гласуване.

2. Централната избирателна комисия не по-късно от 18 май 2024 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната.

3. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на секциите за гласуване извън страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения