Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3042-МИ/НР
София, 27 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпило е предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ“ за община Главиница, Рашко Станчев Рашков с вх. № МИ-10-8/27.01.2016 г. да бъде назначена за председател на ОИК – Главиница Силвия Красимирова Стоилова.

Към предложението са приложени пълномощно № КО-Г-074/14.08.2015 г. за упълномощаване на Тодор Стаматов Тодоров, областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Силистра, пълномощно № 3/14.08.2015 г. за преупълномощаване на Рашко Станчев Денев да представлява ПП „ГЕРБ“ на територията на община Главиница, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от документ за завършено висше образование на Силвия Красимирова Стоилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Главиница, област Силистра, Силвия Красимирова Стоилова, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения