Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3040-МИ
София, 4 април 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана

Общинска избирателна комисия – Бойчиновци, с писмо вх. № ЦИК-МИ-5/1 от 01.04.2024 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 198-МИ от 17.03.2024 г. на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, Цветан Георгиев Антонов.

Приложени са: заверено копие на решение № 198-МИ от 17.03.2024 г. на ОИК – Бойчиновци и заверено копие от протокол № 49 от 17.03.2024 г. на ОИК – Бойчиновци.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, към 15.03.2024 г. е 631 души, поради което в с. Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Бойчиновци, област Монтана, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения