Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 304-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило са заявлениe с вх. № ЕП-18-49 от 06.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент на фондацията, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията в полза на 301 (триста и едно) лица - представители на „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 301 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Галя Василева Игнатова
2. Златка Калоферова Георгиева
3. Иванка Йорданова Йорданова
4. Кирил Страхилов Игнатов
5. Милчо Георгиев Йорданов
6. Данаила Милчева Гайдарова
7. Димчо Стефанов Александров
8. Първолетка Борисова Иванова
9. Радослав Николов Гайдаров
10. Наташа Милкова Николова
11. Митьо Велков Найденов
12. Стефан Георгиев Стоянов
13. Валентин Николов Михайлов
14. Ценка Георгиева Павлова
15. Желязко Георгиев Живков
16. Бориска Иванова Димитрова
17. Цветана Георгиева Живкова
18. Алекс Альошов Панков
19. Детелина Стоянова Стефанова
20. Иванка Никифорова Тодорова
21. Веселин Иванов Василев
22. Богомил Иванов Василев
23. Ивайло Сашков Иванов
24. Никола Благоев Кольов
25. Борислав Петров Ачков
26. Благой Кольов Мирчев
27. Петър Радославов Валериев
28. Генчо Добрев Лозанов
29. Пламен Лидов Дамянов
30. Лозан Радославов Валериев
31. Найден Мирчев Марикин
32. Ферус Наталиев Найденов
33. Емил Георгиев Евстатиев
34. Маргарита Василева Асенова
35. Иван Радославов Любенов
36. Димитър Сашков Димитров
37. Асен Красимиров Асенов
38. Красимир Славчов Александров
39. Тихомир Верчев Тинчов
40. Радослав Цветанов Младенов
41. Петрана Вълчова Петрова
42. Галя Петрова Валериева
43. Лозка Петрова Микова
44. Кристина Павлинова Митова
45. Цецка Милчова Йорданова
46. Соня Венчова Иванова
47. Цветан Василев Петков
48. Петя Василева Каменова
49. Камен Василев Каменов
50. Роза Ангелова Адамова
51. Митко Петров Игнатов
52. Румен Линков Василев
53. Райна Янчева Тодорова
54. Калинка Иванова Цекова
55. Гергана Димитрова Викторова
56. Мирослав Митков Минков
57. Данаил Светлинов Кръстев
58. Антон Верков Марков
59. Румен Василев Йорданов
60. Венцислав Иванов Маринов
61. Ангел Маринов Зайн
62. Иван Венциславов Иванов
63. Ирина Стойкова Станкова
64. Наташа Тодорова Николова
65. Георги Димитров Михов
66. Петър Луканов драгомански
67. Перка Цветанова Андрейнска
68. Илка Иванова Тодорова
69. Биляна Ваньова Боянова
70. Жечко Ванчев Живин
71. Ивайло Лечков Живин
72. Вера Цветанова Николова
73. Виктор Младенов Виденов
74. Сашко Цветанов Куин
75. Йорданка Иванова Здравковска
76. Павел Генадиев Александров
77. Данчо Боянов Станков
78. Милчо Любенов Друмчев
79. Иванка Борисова Петкова
80. Деян Валериев Герасимов
81. Венцислав Олегов Венциславов
82. Цветан Богомилов Димитров
83. Валентин Тошков Борисов
84. Жеко Кирилов Цветанов
85. Босилка Стойкова Денкова
86. Наташа Георгиева Цветанова
87. Алионтин Георгиев Денков
88. Кристина Валентинова Иванова
89. Ирена Северелова Василева
90. Иван Герасимов Тодоров
91. Пролетка Андреева Георгиева
92. Милуш Лефтеров Георгиев
93. Борис Асенов Асенов
94. Любен Мишов Асенов
95. Радослава Максимова Михайлова
96. Галя Боянова Антонова
97. Венка Цекова Митова
98. Валентина Петрова Маркова
99. Цветлин Красимиров Цветанов
100. Иванина Тодорова Вълчева
101. Владимир Владиславов Каменов
102. Боряна Миткова Николова
103. Снежана Велкова Спасова
104. Мариела Ангелова Иванова
105. Мариян Павлов борисов
106. Тихомир Вълчев Найденов
107. Йордан Марчов Ванков
108. Бойка Костадинова Славчева
109. Диляна Славчева Маринова
110. Николай Савов Попов
111. Мария Антова Иванова
112. Цветанка Иванова Евтимова
113. Каменка Николова Мутафчийска
114. Тодор Ангелов Николов
115. Снежина Тодорова Ванкова
116. Силвия Емилова Илиева-Найденова
117. Огнян Милев Моллов
118. Серафим Йорданов Белов
119. Теодора Детелинова Тодорова
120. Станислав Янков Стоянов
121. Фатие Мехмедова Демирева
122. Цветомир Неделков Илиев
123. Венета Райкова Вътова-Николова
124. Албена Петрова Първанова
125. Петър Костов Бенов
126. Ивайло Петров Костов
127. Ценко Йончев Каменов
128. Иванка Атанасова Бенова
129. Краси Иванов Каменов
130. Младен Валериев Рангелов
131. Николай Валериев Рангелов
132. Павел Неделков Иков
133. Нейка Митова Иванова
134. Милчо Николов Тодоров
135. Димитър Неофитов Петков
136. Невяна Тодорова Митова
137. Красимирка Димитрова Цветкова
138. Николай Вълчов Николов
139. Димитър Иванов Гергов
140. Емил Любенов Ницов
141. Людмил Емилов Любенов
142. Златка иванова Петрова
143. Ивайло Ваньов Велков
144. Нели Иванова Недкова
145. Цветан Петров Въков
146. Иван Пенков Иванов
147. Пламен Найденов Иванов
148. Нарциса Неделкова Микова
149. Йордан Неделков Чукнийски
150. Светлин Митков Спасов
151. Цветелин Начков Иванов
152. Станимир Данков Стойков
153. Кръсто Георгиев Флоров
154. Николай Методиев Дамянов
155. Лорета Сашкова Веселинова
156. Евелина Василева Христова
157. Стефан Георгиев Христов
158. Йордан Георгиев Йорданов
159. Диляна Пламенова Иванова
160. Валери Петков Ганов
161. Кирил Арсенов Дамянов
162. Петрана Лилкова Петкова
163. Лидия Василева Койчеа
164. Бисер Гошов Борисов
165. Николай Цветанов Начов
166. Катя Кирилова Дамянова
167. Мартин Свиленов Иванов
168. Емануил Ангелов Благоев
169. Спас Минчов Георгиев
170. Петър Станкин Марков
171. Виолета Иванова Стойкова
172. Нина Бориславова Лозанова
173. Любка Боянова Каменова
174. Веселин Ангелов Любенов
175. Йосиф Цаков Йоцов
176. Любен Георгиев Тодоров
177. Перо ГерговПанчев
178. Борислав Перов Пончев
179. Цвевтанка Аспарухова Найденова
180. Мариян Кръстев Маринов
181. Даниел Цветанов Славчев
182. Даниел Мирославов Йорданов
183. Божидар Руменов Петков
184. Румен Петков Цаков
185. Цветелин Руменов Петков
186. Христина Златанова Маринова
187. Ирина Йорданова Флорова
188. Елизабет Емилова Маринова
189. Росица Вергилова Цакова
190. Деян Димов Цветанов
191. Карамфила Кирилова Петрова
192. Серги Спасов Петров
193. Красимир Георгиев Иванов
194. Звезда Игнатова Комитска
195. Йордан Игнатиев Косев
196. Игор Александров Димитров
197. Катя Иванова Бобочева
198. Валентин Милков Пягов
199. Константин Цветанов Стефанов
200. Цветан Цветанов Кръстев
201. Радослав Стефанов Атанасов
202. Румянка Величкова Георгиева
203. Иван Миланов Георгиев
204. Николай Маринов Ковачганев
205. Антон Вълчев Иванов
206. София Георгиева Иванова
207. Иванка Стефанова Петрова
208. Лиляна Неделкова Петкова
209. Иванка Вълчева Иванова
210. Ванюша Димитрова Георгиева
211. Петко Славчев Георгиев
212. Лиляна Лозанова Александрова
213. Зелотинка Недкова Петрова
214. Валентина Розова Маркова
215. Сашо Сашов Александров
216. Роза Валентинова Маркова
217. Елка Вълчова Тодорова
218. Николай Иванов Захариев
219. Милка Рангелова Джонова
220. Стоян Петров Джонов
221. Румяна Стоянова Петрова
222. Милен Розев Марков
223. Данаил Николаев Димитров
224. Валери Валериев Димитров
225. Малинчо Виденов Иванов
226. Мариана Ангелова Георгиева
227. Иван Ангелов Иванов
228. Васко Тодоров Василев
229. Виолета Иванова Тодорова
230. Ленка Петрова Ангелова
231. Георги Борисов Трифонов
232. Иван Лазаров Димитров
233. Сашко Ангелов Александров
234. Стефка Иванова Трифонова
235. Венцислав Костадинов Трифонов
236. Василка Петрова Василева
237. Иванка Кирилова Иванова
238. Росен Георгиев Георгиев
239. Бисер Малинчов Виденов
240. Иван Илиев Маринов
241. Красимир Николов Иванов
242. Паула Пламенова Найденова
243. Владислав Антонов Гаврилов
244. Жоро Йорданов Искъров
245. Даниел Венциславов Шанков
246. Йордан Жоров Йорданов
247. Цветелина Христова Борисова
248. Бисер Красимиров Кръстов
249. Деница Красимирова Кръстова
250. Паола Чавдарова Йорданова
251. Искър Жоров Йорданов
252. Михаил Красимиров Михайлов
253. Зоя Георгиева Гаврилова
254. Малвина Валериева Борисова
255. Валентин Кирилов Каменов
256. Караджа Асенов Караджов
257. Десислава Асенова Караджова
258. Анита Валериева Славчева
259. Гергина Сергеева Жорова
260. Асен Сергеев Йосков
261. Валентин Радославов Методиев
262. Анатоли Асенов Методиев
263. Добрина Огнянова Кирилова
264. Елза Славчева Кирилова
265. Ивета Валентинова Каменова
266. Любен Славчев Михайлов
267. Яница Викторова Малинова
268. Павлина Лилкова Рангелова
269. Алеко Борисов Ангелов
270. Асен Линков Борисов
271. Румяна Милчева Борисова
272. Асен Борисов Рангелов
273. Валерия Найденова Рангелова
274. Николай Васков Витков
275. Пенко Дечков Ленчов
276. Нина Миткова Димитрова
277. Асения Красимирова Асенова
278. Георги Гаврилов Георгиев
279. Гаврил Георгиев Кръстев
280. Зорка Александрова Кръстева
281. Йордан Веселинов Асенов
282. Славчо Йорданов Веселинов
283. Силвестър Сергеев Славчев
284. Мариян Бориславов Михайлов
285. Галя Сашкова Симеонова
286. Венцислав Захариев Киров
287. Мирослав Кирилов Велков
288. Миглена Дечкова Ленчова
289. Георги Александров Михайлов
290. Емилиян Любомиров Петров
291. Сатко Борисов Петров
292. Васил Иванов Лозанов
293. Камелия Днаилова Каменова
294. Игрил Иванов Лозанов
295. Мая Манолова Борисова
296. Тодор Кирилов Асенов
297. Верка Стефанова Бориславова
298. Валентин Славчев Спасов
299. Мариета Огнянова Димитрова
300. Ненка Кирилова Каменова
301. Славчо Асенов Рангелов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения