Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3038
София, 2 април 2024 г.

ОТНОСНО: допълване състава на Обществения съвет към ЦИК

На основание т. 3.1. от Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия в ЦИК е подадено предложение на Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-51 от 15 декември 2023 г. за допълване състава на Обществения съвет.

Централната избирателна комисия, след като разгледа предложението на Обществения съвет и установи, че предложената организация отговаря на изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, на основание чл. 55 от Изборния кодекс и т. 9 от Решение № 17 от 26 март 2014 г.

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА състава на Обществения съвет със следната неправителствена организация:

Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 176949776.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения