Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3036-МИ/НР
София, 26 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпила е молба от председателя на ОИК – Главиница, Костадин Костадинов Янков с вх. № МИ-15-93/20.01.2016 г. да бъде освободен от заеманата длъжност председател на ОИК – Главиница поради изложени от него проблеми.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Главиница, област Силистра, Костадин Костадинов Янков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения