Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3035-МИ/НР
София, 26 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брусарци, област Монтана

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-3/22.01.2016 г. от Евстати Димитров Младенов – общински председател на партия „Движение за права и свободи“ – община Брусарци, за промени в ОИК – Брусарци. Предлага се на мястото на Мирослав Георгиев Димитров – секретар на ОИК, да бъде назначена Виктория Димитрова Христова.

Към предложението са приложени: молба от Мирослав Георгиев Димитров да бъде освободен като секретар на ОИК – Брусарци, поради невъзможност да изпълнява служебните си задължения; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Виктория Димитрова Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Брусарци, област Монтана, Мирослав Георгиев Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Брусарци, област Монтана, Виктория Димитрова Христова, ЕГН ...

На назначения секретар да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения