Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3026-МИ
София, 26 януари 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на хронограмата за произвеждане на частични избори за кметове, насрочени на 13 март 2016 г. (приета с Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.)

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ хронограмата за произвеждане на частични избори за кметове, насрочени на 13 март 2016 г. (приета с Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.), както следва:

 1. отменя т. 16 от хронограмата;
 2. в т. 45, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден“, вместо „20 дни“ да се чете „14 дни“ и в графа „Срок до дата (вкл.)“ вместо „21.02.2016 г.“ да се чете „27.02.2016 г.“;
 3. в т. 50, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден)“, вместо „18 дни“ да се чете „13 дни“ и в графа „Срок до дата (вкл.)“ вместо „23.02.2016 г.“ да се чете „28.02.2016 г.“;
 4. в т. 51, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден)“, вместо „15 дни“ да се чете „11 дни“ и в графа „Срок до дата (вкл.)“ вместо „26.02.2016 г.“ да се чете „01.03.2016 г.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения