Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3020-НС
София, 21 януари 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване на Маноил Минчев Манев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

С писмо вх. № НС-02-1 от 21.01.2016 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 20 януари 2016 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Димитър Христов Желев като народен представител от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 43-то Народно събрание от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, Маноил Минчев Манев, ЕГН …, от листата на политическа партия „ГЕРБ“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения