Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3013-МИ
София, 19 януари 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства на 13 март 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 4, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 и чл. 465 от Изборния кодекс и Указ № 258 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 257 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 256 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 255 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Маломир, община Тунджа, област Ямбол (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 254 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 253 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 252 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 251 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 250 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 249 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 248 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 247 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 246 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 245 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.); Указ № 5 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград (обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г.);

и Указ № 265 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна (обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.); Указ № 264 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград (обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.); Указ № 6 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област (обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства на 13 март 2016 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:
Председател 540 лева
Заместник-председател 500 лева
Секретар 500 лева
Член 460 лева
 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства, както следва:
Председател 60 лева
Заместник-председател 55 лева
Секретар 55 лева
Член 50 лева
 1. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.
 2. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 и 3 от настоящото решение.
 3. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за новите избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.
 4. За насрочените нови избори за кметове на кметства на 13 март 2016 г. членовете на ОИК получават месечното възнаграждение по т. 1 за времето от 23 януари 2016 г. (50 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място.
 5. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи са, за сметка на общинския бюджет.
 6. За насрочените частични избори за кметове на кметства на 13 март 2016 г. членовете на ОИК получават месечното възнаграждение по т. 1 за времето от 1 февруари 2016 г. (40 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място
 7. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 от ИК.
 8. За насрочения с Указ № 254 на Президента на Република България нов избор за кмет на кметство Хвостяне и за насрочения с Указ № 264 на Президента на Република България частичен избор за кмет на кметство Крушево Общинската избирателна комисия – Гърмен получава месечно възнаграждение за периода от 23.01.2016 г. до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за кмет на кметство за сметка на държавния бюджет в размера, посочен в т. 1. Възнагражденията на членовете на СИК в кметство Крушево са за сметка на общинския бюджет в размерите, посочени по т. 2 и 3.

 


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения