Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3003-МИ/НР
София, 07.01.2016

ОТНОСНО: промени в ОИК – Пловдив

С вх. № МИ-10-476 от 22.12.2015 г. е постъпило предложение от Иван Борисов Тотев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за попълване състава на ОИК – Пловдив. Предлага се на мястото на освободените с Решение № 2988-МИ/НР от 10 декември 2015 г. на ЦИК Деница Николова Чингарова – председател на ОИК, и Милка Росенова Тодорова-Добрикова – член на ОИК, за председател на ОИК да бъде преназначен Тодор Димитров Тодоров – член на ОИК, а на мястото на Милка Росенова Тодорова-Добрикова и Тодор Димитров Тодоров за членове на ОИК да бъдат назначени Николай Тодоров Михалков и Христина Илиева Кашилска.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Христина Илиева Кашилска и Николай Тодоров Михалков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН …, досегашен член, и анулира удостоверението му за член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Христина Илиева Кашилска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Николай Тодоров Михалков, ЕГН ....

На назначените председател и членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 07.01.2016 в 20:30 часа

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация на независим кандидат Ваня Руменова Григорова за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 220-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

  • № 219-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация на независим кандидат Венислава Пламенова Атанасова за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения