Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 30-МИ
София, 18 май 2021 г.

ОТНОСНО: изменение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г., изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г. на ЦИК

С оглед приетите изменения и допълнения на Изборния кодекс, обн., ДВ, бр. 36/01.05.2020 г., и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ образци на изборни книжа № 13-МИ-НЧ, № 17-МИ-НЧ, № 33-МИ-НЧ, № 36-МИ-НЧ, № 84-МИ-НЧ № 89-МИ-НЧ-х, № 89-МИ-НЧ-м, № 89-МИ-НЧ-хм, № 89-МИ-НЧ-кр, № 91-МИ-НЧ и № 96-МИ-НЧ, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г., изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г. на ЦИК, съгласно приложенията.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1833-МИ/

1928-МИ/

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения