Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2995-МИ
София, 27 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-205 от 23.02.2024 г. и от 26.02.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Панагюрище

Приложени са: решение № 147-МИ от 22.02.2024 г. на ОИК – Панагюрище, с което уведомява ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик, и копие от решение № 727 от 27.11.2023 г. по адм. д. № 1121/2023 г. на Административен съд – Пазарджик, и решение № 2006 от 20.02.2024 г. по адм.д. № 12366/2023 г. на Върховен административен съд, влязло в законна сила на 20.02.2024 г.

С решението по адм.д. № 12366/2023 г. на Върховен административен съд е оставено в сила решението на Административен съд – Пазарджик, с което изборът на кмет на община Панагюрище, област Пазарджик, е обявен за недействителен, поради което съгласно чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс е налице основание за произвеждане на нов избор за кмет на община.

Предвид изложеното и на основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения