Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2993-МИ
София, 22 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

Общинска избирателна комисия – Лозница, с писмо вх. № МИ-15-179 от 21.02.2024 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 111-МИ от 14.02.2024 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е констатирала предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград, Айдън Джавидов Ахмедов.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от протокол № 29 от 14.02.2024 г., съдържащ решение № 111-МИ от 14.02.2024 г. на ОИК – Лозница, препис-извлечение от акт за смърт от 12.02.2024 г. на община Търговище.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Тръбач, община Лозница, област Разград, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Тръбач, община Лозница, област Разград, към 15.12.2023 г. е 189 души, поради което в кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лозница, област Разград, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения