Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 298-ЕП
София, 7 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-43 от 03.05.2014 г. от „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС на асоциацията, чрез пълномощника Петър Илиянов Кичашки, е регистрирана с Решение на ЦИК № 172-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ асоциацията, в полза на 54 (петдесет и четири) лица - представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 54 упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Веселина Атанасова Василева
2. Дочка Атанасова Атанасова
3. Еленка Илиева Йосифова
4. Николай Иванов Грънчярав
5. Мирослав Киров Русев
6. Момчил Кунчев Иванов
7. Драгомир Иванов Дойнов
8. Румяна Ангелова Ангелова
9. Антон Георгиев Филипов
10. Татяна Иванова Недкова
11. Валентин Христов Георгиев
12. Ангел Георгиев Ангелов
13. Полина Тихолова Толева
14. Анета Дамянова Пантелеева
15. Светослав Атанасов Пантелеев,
16. Цани Тодоров Цанев
17. Анелия Розинова Иванова
18. Николай Методиев Божанов
19. Десислава Цанева Тодорова-Божанова
20. Петя Стефанова Вътева
21. Екатерина Гавраилова Кукушева
22. Милен Стефанов Кукушев
23. Антонио Валентинов Вътев
24. Нелиа Валентинова Вътева
25. Аничка Антонова Попова
26. Николай Стоев Попов
27. Магдалена Лозанова Димитрова
28. Дянко Иванов Нанков
29. Донка Василева Колева
30. Стояна Маринова Василева
31. Милена Василева Бошнакова
32. Мариан Дянков Нанков
33. Петър Иванов Мечев
34. Албена Катева Мечева
35. София Иванова Желязкова
36. Борис Стойчев Стоев
37. Мариана Цонева Жекова
38. Мария Николаева Попова
39. Наталия Желева Яйджиева
40. Янка Иванова Илиева
41. Ташо Георгиев Илиев
42. Златка Ташева Илиева-Петкова
43. Даниела Ташева Йолдова
44. Динка Георгиева Янкова
45. Светла Тодорова Иванова
46. Цветомира Георгиева Цветанова
47. Иван Маринов Коловски
48. Мая Тодорова Коловска
49. Поля Недкова Начева
50. Анета Вергилова Пантева
51. Веселка Гетова Христова
52. Нора Маргаритова Кирова
53. Наташа Василева Бончева
54. Йордан Красимиров Петров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения