Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2970-МИ
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна

Общинската избирателна комисия – Аксаково, област Варна, с писмо вх. № ЧМИ-15-5/16.11.2015 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 314 от 13.11.2015 г. е констатирала, че избраният за кмет на кметство Въглен Тодор Георгиев Банчев не е положил клетва и не е подписал клетвен лист по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, поради което по смисъла на чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА пълномощията му не са възникнали.

Към уведомлението са приложени: решение № 314 от 13.11.2015 г. на ОИК – Аксаково; заявление от Тодор Георгиев Банчев, че поради здравословни причини не е положил клетва и не може да встъпи в длъжност; писмо изх. № ОбС-9500-552(1)/12.11.2015 г. на председателя на Общинския съвет – Аксаково. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Аксаково, област Варна, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения