Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 297-МР
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: приложими решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на местен референдум в следните населени места от община Несебър: с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 4 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на местен референдум в следните населени места от община Несебър: с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 4 юли 2021 г. се прилагат:

- Решение № 4726-МР от 2 май 2017 г. – Методически указания по прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за произвеждане на местен референдум;

- Решение № 79-МИ от 20.05.2021 г. за приложимите решения на ЦИК при произвеждане на нови и частични избори;

- „Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19“, утвърдени на 15.06.2021 г. от министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Единния информационен портал – https://coronavirus.bg/bg/788.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения