Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 297-ЕП
София, 7 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-46 от 03.05.2014 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Петър Илиянов Кичашки, е регистрирано с Решение на ЦИК № 171-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза на 80 (осемдесет) лица - представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 80 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Ирена Илиева Давидова
2. Вивиан Калинова Иванова
3. Теодора Мирославова Досова
4. Радослав Сава Байкин
5. Десислава Ангелова Петрова
6. Баязид Валериев Иванов
7. Стела Валериева Иванова
8. Емил Цонов Пеняшки
9. Силвия Тодорова Ангелова
10. Лидия Иванова Николова
11. Катя Тодорова Николова
12. Лора Анатолиева Горанова
13. Ирина Григориевна Димитрова
14. Стефчо Илиев Димитров
15. Виолета Иванова Димова
16. Димитринка Кирилова Гаврилова
17. Петър Тихомиров Кирилов
18. Валентина Красимирова Вълкова
19. Мирослав Тодоров Тодоров
20. Цветелина Богданова Снежанова
21. Галин Богданов Снежанов
22. Атанас Богданов Снежанов
23. Адриана Тасева Славчева
24. Капка Иванова Пеняшка
25. Кристиян Емилов Пеняшки
26. Диана Пенчева Цанкова
27. Калин Петров Цанков
28. Десислава Цветелинова Богданова
29. Момчил Володиев Вълков
30. Даниела Иванова Димитрова-Петкова
31. Петър Емилов Петров
32. Нина Иванова Павлова
33. Росен Любомиров Грозданов
34. Анна Георгиева Ангелова
35. Димитър Петров Григоров
36. Йорданка Виткова Петрова
37. Татяна Богатинова Ценова
38. Кремена Лозанова Николова
39. Таня Иванова Ценова
40. Георги Митев Георгиев
41. Митко Петров Николов
42. Емил Петров Григоров
43. Ивайло Венциславов Иванов
44. Катрин Красимирова Борисова
45. Ивайло Любомиров Живков
46. Павел Георгиев Данков
47. Емилия Димитрова Кузманова
48. Пена Данова Иванова
49. Петко Иванов Проданов
50. Петър Кирилов Кирилов
51. Владимир Илиев Маринов
52. Цветанка Атанасова Йонкова
53. Венцислав Емилов Младенов
54. Емил Младенов Петров
55. Десислава Цветанова Георгиева
56. Георги Александров Георгиев
57. Александър Георгиев Петков
58. Нина Александрова Георгиева
59. Нели Йорданова Петкова
60. Илиян Емилов Вельов
61. Станка Маринова Раковска
62. Георги Асенов Раковски
63. Петър Емилов Камарашки
64. Борислав Лозанов Стефанов
65. Валери Иванов Иванов
66. Венелин Емилов Вълчев
67. Пепа Найденова Миткова
68. Симона Генадиева Мартинова
69. Мариан Венкав Младенов
70. Катерина Огнянова Кирилова
71. Петър Любенов Иванов
72. Невенка Милкова Вълкова
73. Тинка Йончева Тицова
74. Кристин Иванова Петрова
75. Галина Стоянова Георгиева
76. Милена Пламенова Методиева
77. Мая Йорданова Неделкова
78. Пламенка Пламенова Станкова
79. Борислав Николаев Божков
80. Цолко Николаев Божков

 

Отказва да регистрира Ганчо Радославов Славов.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения