Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2969-МИ
София, 01.12.2015

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград

Общинската избирателна комисия – Гърмен, област Благоевград, с писмо вх. № ЧМИ-15-6/27.11.2015 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 246-МИ от 25.11.2015 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията на Юлиян Гъръбов Кочериев – кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, поради смърт.

Към уведомлението са приложени: решение № 246-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Гърмен, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Крушево; копие от акт за смърт № 0002 от 19.11.2015 г. на община Гърмен.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Гърмен, област Благоевград, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения