Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2969-МИ
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград

Общинската избирателна комисия – Гърмен, област Благоевград, с писмо вх. № ЧМИ-15-6/27.11.2015 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 246-МИ от 25.11.2015 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията на Юлиян Гъръбов Кочериев – кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, поради смърт.

Към уведомлението са приложени: решение № 246-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Гърмен, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Крушево; копие от акт за смърт № 0002 от 19.11.2015 г. на община Гърмен.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Гърмен, област Благоевград, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения