Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 296-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАОССЕ), за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-303\8 от 22.06.2021 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАОССЕ), за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. следните лица:

1.

Елона Ходжа, Албания Ms. Elona Hoxha

2.

Антонела Веши, Албания Ms. Antonela Veshi

3.

Хуберт Фухс, Австрия Mr. Hubert Fuchs

4.

Хенрике Брандстотер, Австрия Ms. Henrike Brandstotter

5.

Карла Марикова, Чехия Ms. Karla Marikova

6.

Жденек Ондрачек, Чехия Mr. Zdenek Ondracek

7.

Од Боно-Вандорм, Франция Ms. Aude Bono-Vandorme

8.

Франсоа Жоливе, Франция Mr. Francois Jolivet

9.

Тим Кноблау, Германия Mr. Tim Knoblau

10.

Паоло Гримолди, Италия Mr. Paolo Grimoldi

11.

Максимиляно Ферари, Италия Mr. Massimiliano Ferrari

12.

Франческо Пагани, Италия Mr. Francesco Pagani

13.

Игор Янушев, Северна Македония Mr. Igor Janushev

14.

Моника Зайкова, Северна Македония Ms. Monika Zajkova

15.

Халил Снопче, Северна Македония Mr. Halil Snopche

16.

Биляна Огненовска, Северна Македония Ms. Biljana Ognenovska

17.

Дария Боярская, Русия Ms. Daria Boyarskaya

18.

Аня Станисавлевич, Сърбия Ms. Anja Sanislavljevic

19.

Артур Герасимов, Украйна Mr. Artur Gerasymov

20.

Микита Потурайев, Украйна Mr. Mykyta Poturaiev

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения