Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2951-МИ/НР
София, 26 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Ружинци, област Видин

Постъпило е предложение по електронна поща от Станислав Анастасов – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Видин, с вх. № МИ-15-1921/24.11.2015 г., а в оргиниал на 25.11.2015 г., относно промени в състава на ОИК – Ружинци. Предлага се на мястото на освободената Наташа Ценова Александрова – зам.-председател на ОИК – Ружинци, да бъде назначена Елизабет Методиева Атанасова, посочена от партията като резервен член.

Към преписката за назначаване състава на ОИК – Ружинци са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елизабет Методиева Атанасова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Елизабет Методиева Атанасова, ЕГН ...

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения