Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2951-МИ/НР
София, 26 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Ружинци, област Видин

Постъпило е предложение по електронна поща от Станислав Анастасов – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Видин, с вх. № МИ-15-1921/24.11.2015 г., а в оргиниал на 25.11.2015 г., относно промени в състава на ОИК – Ружинци. Предлага се на мястото на освободената Наташа Ценова Александрова – зам.-председател на ОИК – Ружинци, да бъде назначена Елизабет Методиева Атанасова, посочена от партията като резервен член.

Към преписката за назначаване състава на ОИК – Ружинци са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елизабет Методиева Атанасова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Елизабет Методиева Атанасова, ЕГН ...

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения