Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2948-МИ/НР
София, 24 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е предложение от Бедри Алиев – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Свищов, чрез ОИК – Свищов, с вх. № МИ-10-447/06.11.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Свищов. Предлага се на мястото на Реджеб Мехмед Мехмед – член на ОИК, да бъде назначен Иван Атанасов Тошев.

Към предложението са приложени: молба от Реджеб Мехмед Мехмед за предсрочното му освобождаване като член на ОИК; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иван Атанасов Тошев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Свищов, област Велико Търново, Реджеб Мехмед Мехмед, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Свищов, област Велико Търново, Иван Атанасов Тошев, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения