Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2939-МИ
София, 20 март 2014 г.

ОТНОСНО: запазване на действието на решенията на ЦИК, приети до влизането в сила на Изборния кодекс

На основание чл. 57, ал. 1 и 2 и във вр. с § 15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Решенията на Централната избирателна комисия, приети до влизането в сила на Изборния кодекс, запазват действието си, доколкото не му противоречат.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения