Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2938
София, 20 март 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:


В чл. 15 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация се прави следното допълнение:

В ал. 1, изр. второ, накрая се поставя запетая и се добавя:

„и отчитането на поименното гласуване, което се отразява в протокола от заседанието".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения