Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2934-ПВР/МИ
София, 17 март 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Струмяни, област Благоевград

Постъпило е заявление с вх. № 278 от 28.02.2014 г. от Румен Фросчев Стоянов, в което заявява желанието си да бъде освободен като член на ОИК - Струмяни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Струмяни, област Благоевград, Румен Фросчев Стоянов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения