Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2931-МИ
София, 17 март 2014 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 8 юни 2014 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 8 юни 2014 г.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения