Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2930-НС
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: обявяване на Христо Грудев Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски

С писмо вх. № НС-02-30/11.11.2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 11 ноември 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Здравко Димитров Димитров като народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 2929-НС от 12 ноември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Христо Грудев Грудев с ЕГН … за народен представител в 43-то Народно събрание от листата на политическа партия „ГЕРБ“, от Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения